1., Feladatok meghatározása


A Megbízott kötelezettséget vállal a kizárólagos tulajdonrészek tulajdonosainak és használóinak pontos nyilvántartására.
Az éves költségvetés elkészítése, elfogadtatására a tulajdonosok közgyűlésével (kiértesítés, megszervezés, jegyzőkönyvvezetés, döntések megszavaztatása, intézkedési eljárás elfogadtatása a nem fizetőkkel szemben)
Saját hatáskörben intézkedések foganatosítása a nem fizető tulajdonosokkal szemben.
Értesítés 2 hónapos késedelem esetén
Felszólítás 3 hónapos késedelem esetén (írásban, tértivevényes levélben)
Fizetési meghagyás kezdeményezése a felszólítás eredménytelensége után azonnal.  
Eseti bírósági ügylet (a peresítés költségeit a közösségnek kell vállalni)
Jelzálogjog bejegyeztetés
A tulajdonosok kiértesítése a fizetendő üzemeltetési, felújítási költségekről határidő megjelölésével és a fizetés módjának megjelölésével.
A bevételekről, kiadásokról pontos, nyilvántartás vezetése.
Első negyedévben az előző év bevételeiről, kiadásairól beszámoló készítése, számvizsgáló bizottsági tagokkal jóváhagyatása, közgyűlés összehívása, beszámolás.
Üzemeltetési hiányosságok panaszainak fogadása, nyilvántartása, intézkedések megtétele. 
Ingatlan-nyilvántartás vezetése az SzMSz szerint.
Javítási, karbantartási, felújítási munkák megrendelése, lebonyolítása, átvétele, pénzügyi kötelezettséges teljesítése.
Havi és az éves könyvelés elkészítése.

2., Kiadások tervezése


Kezelési feladatok költségeinek megtervezése.
Tulajdonosi közgyűlések megszervezésének költségei.
Esetleges terembérlet költsége.
A közösség által választott közös képviselő díja:
Közös képviselő (Palatinus-Házkezelő Kft.)
Az ingatlanok folyamatos üzemeltetési költségei (csak a közös üzemeltetési költségek).
Áramdíj.
Víz és csatornahasználati díj.
Gázdíj.
Háztartási hulladék elszállítási díja.
Kéményellenőrzés költségei.
Felvonó karbantartási, vészjelző üzemeltetési költségei.
Épületbiztosítás díja.
Takarító díja.
Fertőtlenítés, rovarirtás költségei (eseti megrendelés alapján).
Kötelező biztonságtechnikai felülvizsgálatok költségei.
Egyéb díj (izzók, bírósági szakértői díj stb.).
Olyan díj, amelyeket a közgyűlés esetenként megszavaz (pl. felújítási, karbantartási munkákhoz szükséges díj, a szerződésben foglalt munkákkal kapcsolatos további díj, stb.)


3., Bevételek tervezése


Közös költségek tulajdonosok szerinti és havi bontásban történő nyilvántartása, befizetések a társasház számlájára.
Közös helyiségek, területek díj bevételei.
Bevételek esetén
Adóhatóságok részére történő bejelentkezés.
Szükséges nyilvántartások vezetése.
Adóbevallások elkészítése.
Fizetési kötelezettségek teljesítése.


4., Karbantartási, felújítási feladatok ellátása


Feladatok meghatározása (csak abban az esetben rendelhető meg a felsorolás szerinti munka, ha a fedezet biztosított, valamint a Számvizsgáló Bizottság azt jóváhagyta).
Meghibásodások bejelentése esetén intézkedés a javítási feladatok elvégzésére.
Felújítások előkészítése, költségfelosztás, közgyűléssel történő elfogadtatás, lebonyolítás, számla kifizetés.
Pályáztatások, kivitelezői árajánlatok beszerzése pályázat alapján, döntés előkészítése a Számvizsgáló Bizottság részére.
Szerződés(ek) megkötése a társasházban munkát végző kivitelezővel/kivitelezőkkel, műszaki átadás-átvétel a kijelölt Számvizsgáló Bizottsági tag(ok) részvételével.
Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, a lehetőségek közgyűlés elé tárása.